17-11-2017 20-11-2018

4 по ред

4 по ред е лесна за научаване игра, но криеща много възможности за надиграване чрез използване на логическо мислене и креативност.

Целта на играта е да се поставят 4 фигури (диска) в непрекъсната линия - хоризонтално, вертикално или по диагонал.

Играчите се редуват и поставят по една фигура на дъската (8х8) като всяка от тях пада надолу.

Още от Logic